Slevy a výhody pro rodiny s dětmi
Už máte svůj Rodinný pas?
Family
Informace pro potenciální poskytovatele

Základním principem fungování projektu Rodinné pasy je poskytování slev a výhod na vybrané kategorie zboží a služeb ze strany poskytovatelů všem držitelům karty Rodinný pas. Zapojení do slevové sítě je bezplatné.

 

Poskytovatel je do projektu zapojen na základě podepsané smlouvy o spolupráci, podle které poskytuje slevu držiteli karty Rodinný pas. Koordinátor projektu uvede kontaktní údaje a propagační informace o poskytovateli (logo, fotografie) v databázi poskytovatelů umístěné na webových stránkách projektu www.rodinnepasy.cz.

 

Manuál pro poskytovatele slev a jejich personál

Poskytování slevy

Po předložení karty držitelem Rodinný pas je poskytovatel povinen poskytnout slevu ve výši stanovené ve smlouvě o spolupráci. Poskytovatel je oprávněn zkontrolovat totožnost držitele Rodinného pasu. Po uzavření smlouvy obdrží poskytovatel od koordinátora projektu nálepku, která označuje poskytovatele projektu Rodinný pas a která musí být umístěna na viditelném místě.

Systém slev

V rámci projektu existují tři úrovně slev.

 

  1. Dlouhodobá sleva – ve výši 5 %, 10 % a 15 %, výše těchto slev je fixně daná a poskytovatel si zvolí jednu z nich. Tato sleva je poskytována po celou dobu platnosti smlouvy. Každý poskytovatel zapojený do projektu je povinen poskytovat tento druh slevy, může si však zvolit její úroveň.

 

  1. Sezónní sleva – ve výši 20 %, 25 % a 30 % a je omezena na roční období. Tato sleva je volitelná a je možné ji úzce specifikovat, na který druh produktu nebo služby je poskytována. Tato sleva není povinná a poskytovatel se jí nemusí účastnit.

 

  1. Bonusová sleva – ve výši 35 %, 40 % a 50 % a je časově omezená. Je možné si vybrat z omezení na 2 dny, 5 dnů nebo 10 dnů. Poskytovatel si určí přesné datum, ve kterém bude výši této slevy poskytovat. Tato sleva není povinná a poskytovatel se jí nemusí účastnit.

Chcete se k projektu připojit jako poskytovatel slev?

 

Máte zájem o zaslání více informací? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou*)
© 2024 Rodinné pasy